Info

Vertikala samtal

Vertikals.se är en bloggplattform från Jönköping University med forskare som delar aktuella analyser, studier och forskningsresultat. Tanken är att öka ytorna för möten och dialog mellan akademi och samhälle. Läs aktuella bloggposter på http://www.vertikals.se
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Vertikala samtal
2024
February
January


2023
November
March


2021
July
June
May
March
January


2020
December
November
October
August
June


2016
September
August


2015
December
October
September
June
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: 2023
Nov 9, 2023

Gäst: Stina Johansson, förskollärare med stort engagemang för barns bästa

Vill du ha konkreta råd om hur barns rättigheter kan adresseras i vardagen och praktiken och du kan göra skillnad på riktigt för barn? Då är detta ett poddavsnitt för dig. Frida Lygnegård, barnforskare vid Jönköping University samtalar med Stina Johansson, förskollärare som nu vidareutbildar sig till specialpedagog, om vikten av rätt kompetens inom förskolan för att kunna utföra förskolans uppdrag, om komplexiteten i förskolläraryrket och om utmaningen i att möta barn med olika förutsättningar och livsvillkor.

Vi belyser också hantering av orosanmälningar och vikten av att höja statusen på förskolläraryrket för att uppmuntra fler att utbilda sig till förskollärare.

Mar 31, 2023


Hur påverkas barn och deras familjer av det rådande läge vi har idag i Sverige och vad gör en hållbarhetsstrateg? Frida Lygnegård, barnforskare med fokus på barns rättigheter samtalar med Maja Björkebäck, Hållbarhetsstrateg mänskliga rättigheter – fokus barnrätt i Jönköpings kommun kring detta samt  hur Maja i sin roll som hållbarhetsstrateg arbetar lokalt i Jönköping med att stärka barns rättigheter och implementeringen av barnkonventionen.

Medverkar gör också Elvira  Gnisterhed, ÅK 8 vid Rosenlundsskolan i Jönköping. 

1